KALİTE YÖNETİM POLİTİKASI

Q Food & Beverage; Kalite Yönetim Politikası olarak aşağıdaki prensipleri benimser:

• Ürün kalitesi ve güvenliği İle İlgili tüm girdilerin spesifikasyonlara uygunluğunu sağlamak, Tedarik, Üretim, Depolama-Sevkiyat, Satış süreç aşamalarında fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik bulaşmaları önlemek ve kontrol altında tutmak,
• Misafirlerimizin beklentilerini tam olarak karşılayan ve güvenle tüketilecek ürünleri, teknolojik gelişmeler paralelinde ve çevreye duyarlı olarak gıda mevzuatları ve yasalara uygun olarak, yüksek verimlilikte ve zamanında üretmek.
• Misafir isteklerini tespit etmek ve bu istekleri karşılayacak kalite seviyesinde müşteri memnuniyeti sağlamak
• Kalite Yönetim Sistemi ve gıda güvenliği yönetim sistemi hedeflerine göre sistem performansını gözden geçirerek düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirmek
• Sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürünler üreterek müşteri memnuniyetini sağlamak amacı ile sistematik düzenlemeler yapmak, tanımlanmış ve ölçülebilir kalite parametrelerine uygun, güvenli ürün sağlamak,
• Uygun altyapı ve çalışma ortamında teknolojik yeniliklerden ürün güvenliğini artıracak yönde yararlanmak,
• Sağlıklı, güvenilir ve kaliteli ürün sağlanmasında iletişim ve eğitim olanaklarından yararlanıp, çalışanlarımızın bilinçli katılımını sağlamak,
• İnsan sağlığı gözönünde tutularak kurulan sistemin uygunluğunu, gelişmesini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla prosedür ve talimatları uygulamak, kayıtların tutulmasını sağlamak ve yasal zorunlulukları izleyerek gereklerini yerine getirmektir.
• Şirketimizin iç piyasada liderliğini koruması için her karar ve faaliyette maliyet bilinci ile hareket edilerek tasarruf sağlamak,
• Tüketici sağlığının korunması çerçevesinde yasal gereklilikleri ulusal ve ulusal standartlar çerçevesinde gerçekleştirerek, ürün ve ham madde kayıplarını minimize ederek, sürekli eğitim yaklaşımıyla personel biliinci ile sektörde farklılık yaratmak,
• Tüm Faliyetlerimizde Etik Değerlerimizi Ön Planda Tutarak Tüm Süreçlerimizde Bu Değerlere Uygun Hareket EtmekMerkez Mah. Sedir Sk. No:7 Yenibosna-Bahçelievler / İstanbul